z wprowadzenia CRM

Wypełnij brief

Previous Tab Next Tab
photo

Co to jest CRM?

photo

Funkcjonalność systemów CRM

photo

Elastyczne systemy CRM

photo

Zarządzanie kampaniami

Odpowiedź na poniższe pytania ułatwi nam wstępny etap tworzenia projektu oraz pozwoli poznać Twoje oczekiwania.

ściągnij brief

Korzyści

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Relacjami z Klientem niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla działu handlowego jaki i kadry menedżerskiej. Umożliwia ono minimalizację kosztów pozyskiwania nowych klientów, prowadzenie właściwie zorientowanej obsługi przed-sprzedażowej oraz po-sprzedażowej.

Do głównych korzyści płynących z wprowadzenia Oprogramowania CRM w firmie należy zaliczyć:
- Optymalizację wydajności pracy pracowników
- Szybsze wyszukiwanie informacji według różnych kryteriów
- Utworzenie jednolitej oraz spójnej bazy danych, z wszelkimi informacjami o klientach, dostępnej dla wszystkich pracowników
- Poprawę wizerunku firmy z punktu widzenia klientów
- Poprawienie obsługi klienta - zdobycie stałych klientów oraz utrzymanie obecnych
- Krótszy czas obsługi klientów
- Możliwość prowadzenia indywidualnej obsługi każdego z obsługiwanych klientów
- Ułatwienie i przyspieszenie odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku
- Przejrzyste raporty
- Podgląd historii oraz planu działań
- Zmniejszenie ilości reklamacji
- Zwiększenie sprzedaży

CRM wpływa znacząco również na obniżenie kosztów, nierzadko ukrytych, które związane są z zarządzaniem i obiegiem informacji. Wszystkie operacje przeprowadzane na bazie danych są logowane, dlatego spada ryzyko utraty informacji bądź ich celowego skasowania przez użytkowników.

Podsumowując, należy jednoznacznie postawić tezę - Korzystanie z systemów CRM usprawnia wszelkie procesy na poziomie strategicznym i operacyjnym.