O co chodzi?

Wypełnij brief

Previous Tab Next Tab
photo

Co to jest CRM?

photo

Funkcjonalność systemów CRM

photo

Elastyczne systemy CRM

photo

Zarządzanie kampaniami

Odpowiedź na poniższe pytania ułatwi nam wstępny etap tworzenia projektu oraz pozwoli poznać Twoje oczekiwania.

ściągnij brief

Czym jest CRM?

CRM - jest skrótem z angielskiego terminu Customer Relationship Management, co w tłumaczeniu oznacza Zarządzanie Relacjami z Klientem. Podstawową rolą systemu CRM jest gromadzenie szeroko rozumianego zakresu danych o Klientach. Rozróżniamy wiele systemów CRM, które są bardziej lub mniej rozbudowane i różnią się między sobą poszczególnymi modułami.

Pomimo iż definicja systemów CRM jest mocno rozpowszechniona i wykorzystywana uniwersalnie, nadal trudno jest zgodnie stwierdzić, czym właściwie jest CRM? Zdania są tu podzielone i często przez ekspertów z różnych branż, w których owe systemy są wykorzystywane, przedstawiane są odrębne definicje, wręcz wykluczające się.

Dla jednej grupy systemy CRM to w głównej mierze część strategii marketingowej, mającej na celu osiągnięcie możliwie bliskiego kontaktu z Klientem, w celu ukształtowania jak najlepszego związku pomiędzy firmą a kontrahentem, modelowanie jego wierności względem marki, następnie zwiększania zadowolenia, a także minimalizowania skarg i reklamacji, czego celem jest zwiększenie sprzedaży.

Na poziomie procesowym są to działania prowadzące do podniesienia wydajności i efektów pracy zatrudnionych osób, zwiększenia skuteczności reklamy i działań promocyjnych (poprzez możliwości analizowania i eliminacji przedsięwzięć dających niezadowalające efekty), sterowania wymianą wiedzy w firmie, oraz możliwości prostego dostępu do istotnych informacji pochodzących z różnych źródeł, np. z zamiarem stworzenia spójnego wizerunku kontrahenta we wszystkich często bezpośrednio niepowiązanych komórkach firmy.

Przy wykorzystaniu CRM'ów, wiele firm jest w stanie opracować i wdrożyć plan marketingowy wyraźnie wpływający na zwiększoną sprzedaż usług i produktów